Onze dienstverlening - Samen bruggen bouwen

Kerkenraden zijn over het algemeen hele goede bruggenbouwers. In een gemeente met mensen die allemaal een eigen visie hebben, zorgt een kerkenraad voor richting, neemt zij verantwoordelijkheid voor de organisatie, voor het gevoerde beleid en voor de mensen die in dienst zijn.

Soms lukt het bouwen van een brug minder goed. De meningen zijn te verdeeld, er is te weinig kennis in huis of er zijn problemen waar maar geen oplossing voor wordt gevonden. In zo’n situatie kan advies of steun van buitenaf ervoor zorgen dat er toch een brug kan ontstaan.

Als neutrale buitenstaander met de juiste expertise kan Kerk&Raad het ontwerp van een nieuwe brug begeleiden. Het ontwikkelen van nieuw beleid wordt ondersteund door kerkjuridische en financiële kennis, met aandacht voor de pastorale en theologische kant. En zo kan er soms toch een brug ontstaan waar dat niet meer mogelijk leek.