Kerk&Raad

Kerk&Raad is een samenwerking tussen ds. Kirsten Slettenaar en Wouter Voshol. In deze samenwerking worden theologische, pastorale, financiële en bestuurlijke kennis en ervaring gebundeld. Voor zowel Wouter als Kirsten geldt dat hun ervaring ondersteund wordt door bijpassende (na-)scholing. Daarnaast biedt Kerk&Raad met haar associés een breed en deskundig netwerk in het kerkenwerk.

Wouter Voshol

Wouter heeft als voorzitter van kerkenraden en een college van kerkrentmeesters veel expertise opgebouwd rond bestuur en beleid in vele kerkelijke aangelegenheden. Van een fusie, verkoop van een kerkgebouw, samenwerken met andere denominaties tot conflictsituaties, een vergrijzende gemeente en het samenwerken met predikanten en kerkelijk werkers. Als interim-bestuurder en bestuurssecretaris verricht Wouter werkzaamheden in de breedte van het publieke domein. Zijn opdrachten begeven zich over het algemeen op het snijvlak van de bestuurlijk-juridische en financiële vraagstukken en hebben veelal betrekking op de organisatie van ‘goed bestuur’. Wouter studeerde public management aan de Universiteit Twente. 

Meer informatie op de website van Wouter.

ds. Kirsten Slettenaar

Kirsten heeft, na haar studie theologie in Utrecht, in haar jarenlange ervaring als predikant veel kijk gekregen op de verhouding tussen kerkenraad/gemeente en predikant, de mooie en moeilijke aspecten van het ambt, de pastorale voetangels en klemmen in een gemeente, en op de vraag hoe een kerkenraad ook inhoudelijk gevoed en gemotiveerd kan blijven. Daarnaast heeft zij veel (kerk-)muzikale ervaring.

Meer informatie op de website van de Remonstrantse Gemeente Twente.

Netwerk van associés

Om kerkenraden nog beter van dienst te kunnen zijn, werkt Kerk&Raad in een netwerk van deskundigen op aanvullende gebieden. Zij zijn beschikbaar voor advies en wij verwijzen ook naar hen door in voorkomende gevallen.

We zijn blij met de deskundigen die zich tot nu toe al hebben aangesloten bij ons netwerk:

  

Marlijn van der Sluis is gespecialiseerd in ontwikkelings- en veranderingsprocessen.

Peer Houben heeft als architect veel kennis van kerkelijke gebouwen en interkerkelijke samenwerkingsprocessen.

Ellen Klasens is kunstenaar en collagiste met als aandachtsgebied hoe zingeving mensen met elkaar kan verbinden.

Lizanne Lanser zet als theoloog, coach en bestuurder voor ons haar kennis en ervaring in op gebied van bestuur, transitieprocessen en intermenselijk functioneren.

Gerard Groot heeft 25 jaar ervaring als projectleider van automatiseringsprojecten. In het team van Kerk&Raad brengt hij daarnaast zijn 30 jaar ervaring als scriba in. Als scriba heeft Gerard ruime ervaring in het stroomlijnen van veel praktische taken in het gemeentezijn.

Martin Geerars brengt in het team van Kerk&Raad zijn ruimte ervaring in op het brede werkterrein van toekomstgericht kerkbeheer. Hij heeft die ervaring opgedaan in het publieke, het private en het kerkelijke werkveld. Martin is in meerdere gemeenten als ambtsdragers actief geweest.

 

Tot slot maakt ArkelStad Notarissen deel uit van het netwerk. Zij zijn beschikbaar bij aangelegenheden waarin behoefte is aan een notaris met kennis van over het reilen en zeilen in de kerk.

Partner VKB

Kerk&Raad is partner van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB). VKB heeft een netwerk van deskundige adviseurs in het kerkelijk werkveld opgebouwd. De help- en kennisdesk van de VKB verwijst colleges van kerkrentmeesters voor specifieke vragen door naar hun (kennis)partners.

Partner Donkey Mobile

Kerk&Raad is partner van Donkey Mobile. Alles wat we belangrijk vinden heeft een plek op onze smartphone. Onze sociale contacten, bank en muziek bijvoorbeeld. Donkey Mobile vindt dat de kerk daar ook aanwezig moet zijn. Maar dat is moeilijk! Want onze verwachtingen worden bepaald door de apps die we dagelijks gebruiken. Zonder dat we het door hebben zet de soepele werking van WhatsApp, Spotify en Instagram een hoge standaard neer. Donkey Mobile maakt die standaard haalbaar en betaalbaar voor kerken. Omdat voor de kerk alleen het beste goed genoeg is. Meer weten?