Als gemeente of diaconie financieel samenwerken?

15 juni 2022

Denkt jouw kerkenraad na over een financiële samenwerking met een andere gemeente? Dat kan met verschillende diaconieën rondom een project als een stadspredikant, een inloophuis enz. Maar ook met samenwerking op kerkrentmeesterlijk gebied, waarbij grotere gemeenten een paar kleinere bijvoorbeeld kunnen ondersteunen. Protestantse Kerk in Nederland besteedde hier in haar nieuwsbrief aandacht aan.

Het is een gevoelig onderwerp, want niemand laat zich financieel graag in de kaart kijken. Maar toch blijkt het mogelijk, en vooral: financiële samenwerking kan voordelen opleveren voor alle partners. Voldoende vertrouwen en goede afspraken zijn daarbij natuurlijk een vereiste.

Kerk&Raad kan trajecten waarin meerdere partijen financieel willen gaan samenwerken, opzetten en begeleiden. Kijk voor meer informatie op onze website of neem vrijblijvend contact op met Wouter.

#samenwerken #kerkenraad #advies

Terug naar overzicht