Nieuw Kerkelijk Peil

03 september 2022

Wat heeft u als gemeente allemaal aan talenten in huis? Dat ontdekt u met Nieuw Kerkelijk Peil, een instrument dat is ontwikkeld door de theologische universiteit PThU. Het is een onderzoeksinstrument dat kan helpen bij het maken van beleidskeuzes.

Kerk&Raad begeleidt zowel het proces van het NKP-onderzoek als het vervolgproces. De gemeente betrekken bij het proces? Aan de slag met de uitkomsten van NKP? Nieuw beleid ontwikkelen? Kerk&Raad luistert, denkt mee en ontwikkelt vervolgens samen met u begaanbare wegen.

Terug naar overzicht