Protestantse Gemeente Gennep e.o.

Voorzitter kerkenraad (gedelegeerde)

Op verzoek van het breed moderamen van de classicale vergadering Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne ingezet als interim-voorzitter van een kerkenraad. Opdracht om met een kerkenraad van interim-kerkenraadsleden een plan van aanpak uit te werken en vervolgens leiding te geven aan de uitvoering daarvan. Het plan van aanpak is gericht op het herstel van de vijf basistaken van een kerkelijke gemeente, aangevuld met de thema’s organisatie en bestuur. Tevens opdracht voor het verrichten van een vermogensrechtelijk onderzoek ter bepaling van de financiële positie van de gemeente op korte en middellange termijn.

Terug naar overzicht